Informatie over huidziekten 

Huidziekten.nl is een website met informatie over huidziekten, met name bedoeld voor dermatologen en arts-assistenten in opleiding tot dermatoloog. Voor patienten is een aantal informatiefolders opgenomen, die u in makkelijk printbare vorm kunt downloaden.

Huidpatiënten Nederland (HPN) is een overkoepelende vereniging van alle huidpatiëntenverenigingen. Ook individuele huidpatiënten met een huidaandoening waarvoor nog geen patiëntenvereniging is opgericht, kunnen lid worden. 

58 Websites van patiëntenverenigingen. Een alfabetisch overzicht van de verenigingen voor mensen met een huidaandoening.

Allergieplein is een ontmoetingsplaats voor mensen met een (voedsel)allergie of voedselintolerantie. Op deze website kunnen deelgenoten of hun betrokkenen informatie vinden over wat een voedsel overgevoeligheid is. Ook kunnen ze met elkaar informatie en ervaringen delen op de Allergieplein-forums.

Patiëntenbelangen

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Om u als patiënt of cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden, heeft ZKN in samenwerking met een onafhankelijk certificerings instituut, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen.

Zorgkaartnederland.nl geeft informatie over alle zorgaanbieders, met waarderingen op basis van afzonderlijke patiëntenoordelen. Hier vindt u vergelijkingshulpen en patiëntenwijzers voor diverse aandoeningen. Hier vindt u onze pagina op Zorgkaart Nederland

Rijksoverheid.nl - Het Nederlandse zorgstelsel
Hoe zit het Nederlandse zorgstelsel in elkaar? Zie de brochure (jan. 2016) met heldere uitleg over de vier zorgstelselwetten: Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet.

Zorginstituut Nederland ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en de WLZ. Het ontsluit informatie over kwaliteit van zorg voor consumenten en partijen in de zorg.

KiesBeter hoort sinds 1 januari 2014 bij Zorginstituut Nederland. Dit instituut ondersteunt partijen bij samenwerking en het verbeteren van zorg. 

Volksgezondheidenzorg.info Voor feiten en cijfers over volksgezondheid en zorg van het RIVM.