Herhaalrecepten

Hoe vraag ik een herhaalrecept aan? - Dit kunt u aanvragen via het online formulier en telefonisch. Voor praktijk Centrum belt u 020 - 627 1672, voor Oost 020 - 665 1798. 

Uw eerste bezoek

Is er een wachtlijst voor nieuwe patiënten? - Meestal kunt u binnen een week bij ons terecht. U kunt telefonisch of via het online formulier een afspraak maken voor een consult.

Heb ik altijd een verwijsbrief nodig? -  Als u voor het eerst komt, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Ook vragen we naar uw verzekeringsgegevens, legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) en medicijngebruik. Deze gegevens hebben we nodig voor uw inschrijving.

U hebt geen verwijsbrief nodig als u bij ons in behandeling bent (geweest) in de afgelopen 3 jaren en  u komt weer voor het zelfde probleem. Heeft u een ander huidprobleem of bent u langer dan 3 jaren niet geweest, dan is het wel de bedoeling dat u zich eerst bij uw huisarts meldt. Wanneer hij of zij  besluit u naar ons door te verwijzen, krijgt u een verwijsbrief mee.

U hebt geen verwijzing nodig voor cosmetische ingrepen. Deze behandeling wordt dan ook niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Waarom moet ik me identificeren? - De overheid heeft besloten dat iedereen die in Nederland zorg wil genieten zich moet kunnen identificeren. Dit betekent dat de receptioniste of de dokter u om uw geldige identiteitsbewijs en zorgpas mag vragen. Zij zijn verplicht het BSN-nummer en nummer en de soort van het gecontroleerde document in de administratie vast te leggen.Ook kinderen moeten zich identificeren. Meer informatie en downloads over deze regels vindt u hier.

De identificatieplicht in de zorg is ingevoerd om misbruik met zorgpassen tegen te gaan. Als uw zorgpas in handen komt van iemand anders kan het zomaar voorkomen dat u de rekening (eigen risico of onverzekerde zorg) ontvangt en moet betalen. Als er iemand anders met uw pasje wordt geholpen, ontstaat er persoonsverwisseling in uw medisch dossier; dit kan medische fouten in de hand werken. Meer informatie en downloads over deze regels vindt u hier.

terug naar boven

Verzekering & vergoeding

Wordt mijn behandeling volledig vergoed? - Met een verwijsbrief van uw huisarts wordt uw dermatologische behandeling altijd door uw zorgverzekeraar vergoed. Houd wel rekening met uw eigen risico. Alle informatie hierover vindt u op vergelijkingssites als Independer.

Wat houdt de 'Eigen Bijdrage' in? - Per 1 januari 2016 is het verplichte eigen risico (Eigen Bijdrage) voor de zorgverzekering door de overheid vastgesteld op € 385,- per jaar. Of u naast de Eigen Bijdrage nog zelf moet bijbetalen aan de kosten van de behandeling, hangt mede af van het eigen risico dat u (in ruil voor een lagere maandpremie) met uw verzekeraar hebt afgesproken. 

Heeft u toch een factuur ontvangen? - De factuur van uw behandeling gaat direct naar uw zorgverzekeraar. Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar u een factuuroverzicht stuurt van de gemaakte kosten van uw behandeling en de verrekening met uw eventuele eigen risico. 

Bent u niet volgens de Nederlandse Zorgwet verzekerd? - In dat geval hanteren wij de zogenaamde passantentarieven. U ontvangt dan direct de rekening van ons ter betaling. Deze kunt u zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.

Ik woon in het buitenland en ben daar ook verzekerd. Kan ik dan ook terecht bij Dermatologie Van Eendenburg & Nanninga? - Ja, zeker kan dat. U betaalt het consult dan aan de balie en krijgt een factuur mee die u kunt indienen bij uw verzekering.

Voor ingezetenen van de Europese Unie is er het EHIC pasje. - Met dit pasje kunnen wij direct aan Zilveren Kruis Achmea factureren. Dan betaalt Zilveren Kruis Achmea uw nota aan ons en handelt het verder af met uw buitenlandse zorgverzekeraar. Voorwaarde is dat u uw EHIC pasje meeneemt bij uw bezoek aan onze praktijk.

Voor ingezetenen van de Europese Unie is er het EHIC pasje. - Met dit pasje kunnen wij direct aan AGIS factureren. Dan betaalt AGIS uw nota aan ons en handelt het verder af met uw buitenlandse zorgverzekeraar. Voorwaarde is dat u uw EHIC pasje meeneemt bij uw bezoek aan onze praktijk.

Hoe verloopt de betaling van de behandelingen in de kliniek? - Voor patiënten met een Nederlandse Zorgverzekering valt de behandeling die onze dermatologiepraktijk aanbiedt, gewoon onder het basispakket. We hebben een contract met alle Nederlandse Zorgverzekeraars. De rekening sturen we naar uw verzekeraar. Toch is het mogelijk dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen, zie de vraag 'Eigen Bijdrage'.

Bent u patiënt zonder een Nederlandse Zorgverzekering? - Bijvoorbeeld omdat u woont en werkt in het buitenland, dan betaalt u de rekening altijd eerst zelf. U kunt dan later bij uw verzekeraar declareren waar u recht op heeft. In dit geval hanteren wij dezelfde tarieven als bij cosmetische zorg .

terug naar boven


Wachttijden

Praktijk Linnaeushof 6: ongeveer 2 dagen
Praktijk Reguliersgracht 130: ongeveer 2 dagen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Medische informatie

Kan ik mijn patiëntgegevens opvragen? - Ja dit kan, echter is het wel noodzakelijk dat de aanvrager (of  gemachtigde) een formulier invult en zich hierbij kan legitimeren. Er wordt later een afspraak gemaakt om de gevraagde gegevens af te halen bij de kliniek, ook dan is de legitimatieplicht van kracht. Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelig. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dan ook dat medische gegevens bijzondere persoonsgegevens zijn. Er wordt dan ook heel zorgvuldig en terughoudend gehandeld bij de aanvraag en verstrekking hiervan. Voor meer informatie kunt u altijd bij de assistente aan de balie terecht. 

Waar vind ik meer informatie over mijn aandoening of behandeling? - De website van het Nationale Huidfonds bevat duidelijke en actuele informatie over huidaandoeningen en voor behandeling en medicatie. Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, laat het ons dan weten.

Tarieven

Wat bepaalt de prijs van mijn behandeling? - Het tarief voor de behandeling is afhankelijk van uw diagnose en behandeltraject. De Zorgverzekeraars onderhandelen met ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra over prijs, de kwaliteit en de samenstelling van de behandelingen. Op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Ministerie van Volksgezondheid vindt u alle informatie over de tarieven in de medische, specialistische zorg.

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. - Bij het bepalen van de kosten voor een consult of behandeling zijn de eenheden in ‘pakketjes' ondergebracht, de zogeheten 'diagnose behandelcombinaties', gebaseerd op gemiddelden. Vallen de behandelingskosten hoger uit dan dat gemiddelde, dan betaalt uw zorgverzekeraar ons niet meer uit dan dat gemiddelde. Bij lagere kosten mogen wij niet minder berekenen. Deze regel is ook vastgelegd in het contract met uw zorgverzekeraar.

Het feit dat de tarieven bij ons gemiddeld 25% lager zijn dan die van de grote ziekenhuizen in Amsterdam, komt doordat onze praktijk zeer efficiënt functioneert.

Hoe wordt de hoogte van de rekening bepaald? - Het factuurbedrag wordt bepaald aan de hand van de diagnose, het aantal consulten en het type behandeling. De tijd die nodig is voor het verrichten van de behandeling heeft geen invloed op het bedrag.. 

Hoe worden de kosten van mijn behandeling afgehandeld? - U ontvangt geen factuur van ons, mits u aangesloten bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar en de behandeling onder verzekerde zorg valt. De facturen van de verzekerde zorg handelen wij direct af met uw zorgverzekering. Die verrekent kosten van de behandeling met uw eigen risico. U krijgt hierover bericht van uw zorgverzekeraar.

Waarom heb ik meerdere facturen ontvangen? - In geval u uw medisch specialist vraagt om verschillende aandoeningen te beoordelen - met elk hun eigen onderzoeks- en behandelingstraject - is er sprake van meerdere behandeltrajecten. Hiervoor kunt u dus meerdere rekeningen ontvangen.

Ik ben enige tijd geleden behandeld en ontvang nu pas de rekening. Hoe kan dat? - Soms ontvangt u de rekening pas maanden tot wel een jaar na uw laatste bezoek. Dit is grotendeels te danken aan regels van de overheid. Die bepalen hoelang wij moeten wachten voordat we het tarief van uw 'pakket' consulten/behandelingen - over een bepaalde periode mogen vaststellen. Wij beseffen dat dit voor u ongemak met zich mee kan brengen en dat spijt ons Helaas hebben we hier geen enkele invloed op. 

terug naar boven

Uw mening telt

Wat is Patiëntenparticipatie? - Dit is een uitnodiging aan u om mee te denken over de service en patiënt veiligheid in onze praktijk. Aarzel niet u om ongewenste zaken altijd bij ons te melden, dan kunnen wij hierop actie tot verbetering ondernemen. Het kan gaan om onveilige situaties, mogelijke fouten, uw onvrede over situaties of onverwachte of niet-beoogde gebeurtenissen met betrekking tot de kwaliteit van onze zorgverlening.

U kunt altijd bij elk van onze medewerkers terecht. In overleg met u zetten zij de melding op papier. Onze kwaliteitsmedewerker, mevrouw Stephan, neemt de melding graag met u door. Via de balie kunt u een afspraak met haar maken. 

Wat kan ik doen als ik een klacht heb? - Wij streven er naar u een zo goed mogelijke zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u daar melding van maakt; het is voor ons een signaal dat er iets verbeteren kan. Er zijn verschillende manieren waarop u uw klacht of negatieve ervaring kunt melden:

  • Bespreek uw klacht met de betrokkene(n);

  • Klachten met betrekking tot uw behandeling bepreekt u bij voorkeur eerst met uw arts. Hij is immers de eindverantwoordelijke voor uw behandeling;

  • Uw opmerking, klacht of signaal kunt u mondeling melden bij de receptie of schriftelijk bij onze interne klachtenfunctionaris

U kunt de volledige procedure hier downloaden.

terug naar boven